Mindfulness START

(interaktywnie online)

Chcesz zaprzyjaźnić się ze sobą i ze światem?


Tak, by życie wydarzyło się dla Ciebie, a nie przeciwko Tobie?

Uzyskaj solidne podstawy i rozpocznij nowy etap życia.

                                       

Dojrzewalnia

Mindfulness

(interaktywnie online)

Kilku miesięczny program edukacyjny (stała, zamknięta grupa)

dla osób z doświadczeniem medytacyjnym.

Trening indiwidualny

5 x sesji indiwdulanych.

kontakt online (głos / text) pomiędzy sesjami.

Materiały edukacyjne 24/7.

PREMIUM