Karo Tashi

Używam dwóch imion Karo (chrześcijańskie Karolina) i Tashi (budyjskie). Oba imiona
reprezentują przeciwne krańce mojej duchowej ścieżki. Karoliną zostałam ochrzczona,
otrzymując wiarę, która została mi kulturowo narzucona. Imię Tashi przyjęłam świadomie,
wolontaryjnie wstępując na ścieżkę buddyjską.

Uważam że progresywne przechodzenie ze stanu nieświadomości do uświadamiania,
stanowi nierozłączną dynamikę ludzkiego życia,

a praktyka medytacji uważności,
wspiera nas w duchowym przebudzeniu.

Urodziłąm się w Warszawie w 1983r.

Karo profil zielono_edited_edited.jpg

Od 21 roku życia podróżuję po świecie (Europa, UK, Południowa Ameryka, Nowa Zelandia),
w celu poszerzania wiedzy i gromadzeniu doświadczeń w holistycznym podejściu do
zdrowia. Na moim poznawczym szlaku próbowałam różnorakich metod terapeutycznych
między innymi; pracy z oddechem, hipnozy regresyjnej, świadomego ruchu, różnych form
Jogi, świadomego śnienia (lucid dreaming), metod pracy z traumą TRE (dr Berceli) oraz
terapii bezsenności CBT.
Po ukończeniu dyplomu z Psychologii na Edinburgh Napier University (Szkocja) 2010 r,
dostałam się do świeckiej szkoły medytacji transformacyjnej „The Three Doors Academy”
założonej przez tybetańskiego Mistrza Tenzin Wangyal Rinpoche. Tam przeszłam trzyletni
trening i do dziś kontynuuje pogłębianie mojej praktyki pod bezpośrednim mentoringiem dr
Raven Lee. Obejrzyj rozmowę z Raven Lee o wtórnej traumie tutaj (wideo).

Po 5 latach praktyki medytacyjnej, samodzielnych odosobnieniach w szkockich górach,
zostałam zachęcona do rozpoczęcia treningu nauczycielskiego przez Fay Adams (współzałożycielkę Brytyjskiego Mindfulness Association) 
Obejrzyj mój wywiad z Fay Adams tutaj (wideo).
W ówczesnym czasie, metodą Mindfulness interesowała się coraz więcej osób, jednak mała ilość zainteresowanych  ścieżką nauczycielką miała za sobą wieloletni doświadczenie praktyki medytacyjnej. Stowarzyszenie Mindfulness Association UK to organizacja międzynarodowa dbająca o wysoki poziom szkoleń w Uk i na świecie. 

 

Akredytację nauczycielską Medytacji Mindfulness (medytacja uważności) odebrałam w 2017 w Szkocji. Moim bezpośrednim mentorem tej formy medytacyjnej jest Vin Haris (współtwórca stowarzyszenie Mindfulness, autor programu magisterskiego Mindfulness & Compassion na Aberdeen University).

Posłuchaj mojej rozmowy z Vinem tutaj (podcast)


 

Od 2020 rok roku jestem również praktykiem teraputycznego ztasowoania Jogi Nidry w procesie kończenia akredytacji nauczycielskiej.

​​

 

Pracuję z grupami oraz indywidualnie, szkoląc w efektywnym rozwijaniu rezyliencji, integracji procesów terapeutycznych, samoregulacji posttraumatycznej, oraz prewencji i rekonwalescencji wypaleń zawodowych i emocjonalnych, leczeniu bezsenności.

Przygotowuję psychologów, psychoterapeutów i psychiatrów do pracy z pacjentem z miejsca życzliwej obecności (z ang. compassionate presence) oraz dbania o własne zasoby energetyczne.

blessings from Lama.jpg
karo people edinburgh.jpg
zoom kolo swiatło.jpg