Search

Mindfulness jako droga do dobrego i pełnego akceptacji związku.

Bez dobrych relacji z innymi nie jest możliwe pełne poczucie szczęścia i spełnienia. Dobre związki z ludźmi przynoszą poczucie spokoju, zadowolenia i wewnętrznej satysfakcji.


Jednak bez dobrej relacji z samym sobą nie jesteśmy w stanie stworzyć autentycznych i pozytywnych związków z innymi.


Często zapominamy, że to jak żyjemy, czujemy i myślimy wpływa, pozytywnie bądź negatywnie, nie tylko na nas, ale również na osoby z naszego otoczenia.


Jeśli ludzie myślą o Mindfulness to pierwsze co im się nasuwa na myśl to skupienie się na sobie, jak również to w czym Mindfulness może im pomóc. Oczywiście, Mindfulness przynosi korzyści dla praktykującego, ale ma również bardzo pozytywny wpływ na relacje z innymi ludźmi, przyrodą czy światem.


Aspekty Mindfulness, które sprzyjają kultywowaniu dobrych relacji z samym sobą i z innymi to: obecność, świadomość, uważne słuchanie, wdzięczność, współczucie, spokój umysłu, zatrzymanie się zamiast reagowania.


Obecność

Bycie obecnym dla siebie i dla innych jest niezastąpionym wyrazem miłości i uzdrowienia. Kiedy mówisz: kochanie jestem tu dla Ciebie obecna (obecny), dajesz osobie najbliższej dar, który jest wyrazem szacunku, przyjaźni i miłości.

Praktykując Mindfulness praktykujesz bycie obecnym (obecną) dla siebie i innych. Tak jak obecność kochającego rodzica, która jest pełna akceptacji i miłości, obecność w Mindfulness przynosi uzdrowienie, spokój i spełnienie.


Świadomość

Praktykując Mindfulness stajesz się świadomy/świadoma siebie, innych jak i swojego otoczenia. Praktykowanie tego rodzaju świadomości pozwala nam widzieć świat takim jaki jest. Jesteśmy też bardziej świadomi własnego stosunku do świata i innych.


Jeśli chcesz mieć zdrowe relacje z innymi ludźmi ważne abyś miała (miał) świadomość swojego miejsca w tych relacjach. Świadomość taka pozwala nam dostrzec ewentualny brak równowagi i w konsekwencji umożliwia nam dokonanie pozytywnych zmian.


Uważne słuchanie

W swojej istocie Mindfulness oznacza bycie świadomym obecnej chwili. Uważne słuchanie może być trudne dla ludzi, którzy mają tendencje do częstego mówienia, bądź są przekonani co do słuszności swoich opinii. Aby słuchać uważnie musisz być w pełni obecny/a dla osoby, która się wypowiada, jest to obecność pełne zrozumienia. Bycie w pełni obecnym (obecną) dla osoby, która mówi, jest wyrazem najwyższego szacunku i miłości.


Wdzięczność

Kiedy stajesz się bardziej obecny i uważny w relacjach z innymi zaczynasz dostrzegać pozytywne aspekty swoich związków jak i osób, z którymi masz relacje. Prowadzi to do uczucia wdzięczności, które w efekcie pomaga nam być radośniejszymi, bardziej pozytywnymi i spełnionymi. Konsekwentnie nasze relacje z innymi staja się bliższe i mocniejsze.


Współczucie

Następnym aspektem praktykowania Mindfulness jest współczucie, które można nazwać współodczuwaniem w tym wypadku cierpienia. We współczuciu zawiera się głęboka troska o drugiego człowieka, jak również rozumienie jego cierpienia. Wejście w kontakt z osobą, która cierpi przynosi olbrzymią ulgę i jest w swojej istocie uzdrawiające. Ważne jest jednak, aby przy współczuciu zachować jasny umysł.


Dzięki treningowi Medytacji Mindfulness uczymy się pacyfikować, uleczać trucizny umysłu: złożyć, zazdrość, nienawiść etc. Dzięki głębszym praktyka medytacyjnym, możemy przetransformować te trucizny w pożyteczna energie.

Spokój umysłu

Mindfulness pomaga nam kultywować spokój umysłu przez rozpoznanie i nieidentyfikowanie się z myślami i emocjami, które mają naturę przejściową. Odnalezienie miejsca, które jest niezmienne pozwala nam na odnalezienie spokoju, który tak naprawdę jest w każdym z nas, w każdym momencie.


Zatrzymanie się zamiast nerwowej reakcji

Praktyka Mindfulness w relacjach z innymi pozwala nam się zatrzymać - uprzedzajac tym ''wybuch'' nerwowej reakcji.


Ten moment zatrzymania umożliwia nam uświadomienie sobie, że nie musimy reagować w każdej sytuacji bądź okolicznościach.


Kiedy nie reagujemy powstaje przestrzeń na refleksje i zrozumienie sytuacji. Bycie uważnym pozwala nam reagować w sposób jasny i neutralny, bez pośpiechu i niepotrzebnych, często raniących, słów.


W rezultacie wpływa to na budowanie dobrej komunikacji i zdrowych relacji z innymi. Ponadto, pomaga kształtować pogłębioną świadomość i akceptacje samego siebie.


Certyfikowane kursy Mindfulness (MBLC), jesień 2019: 🍀KIELCE 7.9 - 2.11 🍀WARSAW (in english) 8.9 - 3.11 🍀PĘCICE 14.9 - 26.10 🍀WARSZAWA 15.9 - 10.11

Zapisz się na bezpłatna konsultacje: karo@karo-tashi.com 0737 372 803 www.MindfulnessNaCoDzien.com śliwka

Bezpłatny webinar 28.8.19 - rejestracja: http://bit.ly/2KIUkZK

69 views0 comments

Recent Posts

See All